Szukaj
Pomagamy
Pomagamy
Fundacja Dzieciom

Strefa rodzica

Wszystkie artykuły

Budujemy zamki, mosty – zabawy konstrukcyjne w wieku przedszkolnym

DT1010

Dzieci w wieku 3 lat, kiedy zaczynają swoją przygodę z przedszkolem, przeżywają wręcz prawdziwą fascynację zabawami klockami. Zaczynają budować coraz to wyższe i bardziej skomplikowane konstrukcje, zaczyna pojawiać się planowanie oraz bardziej złożony proces wymyślania tego, co chcą stworzyć. To doskonały czas na doskonalenie i rozwijanie już bardziej precyzyjnych zdolności manualnych.

Z czasem maluchy zaczynają budować nie tylko w pionie, ale również w poziomie, tym samym ucząc się orientacji przestrzennej oraz precyzji, rozwijając wyobraźnię przestrzenną oraz logiczne myślenie. Dzieci uczą się zależności przestrzennych oraz nowych pojęć z nimi związanych jak: „góra”, „dół” , „z tyłu”, „z przodu”, „na”, „pod” oraz „wewnątrz” i „na zewnątrz”.

Dodatkowo budowanie naprawdę złożonych i dużych konstrukcji świetnie ćwiczy zmysł równowagi i dotyku, usprawnia koordynację ruchową.

Wspólne zabawy początkowo równoległe, z czasem zamieniają się w zespołowe, dzięki którym dzieci uczą się współdziałania i realizowania wspólnego planu, bo przecież inaczej wymyślona budowla niepowstanie.

Takie grupowe budowanie np.: miasta czy torów wyścigowych pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności nawiązywania kontaktów wzbogaca słownictwo oraz wiedzę o świecie, a także kształtuje poczucie zadowolenia z relacji z rówieśnikami, a tym samym osiągnięcie zamierzonego celu podnosi samooceną oraz poczucie własnej wartości.

Jednak najważniejsze jest to, że dzięki tym prostym zabawkom dzieci rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz inwencję dzieci, ponieważ ich twórcze działanie nie jest niczym ograniczone. Dzieci w tym wieku, zaczynają budować wymyślone budowle odbiegając od schematów.

Dodatkowo, aby powstała jakaś budowla dziecko musi włożyć w to wiele wysiłku, dzięki czemu uczy się cierpliwości i dążenia do celu. Dlatego zabawy konstrukcyjne to dobra lekcja koncentracji i wytrwałości.