Szukaj
Pomagamy
Pomagamy
Fundacja Dzieciom

Strefa rodzica Smily Play

Strefa rodzica - wstęp

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy z dziećmi. W serwisie znajdziecie informacje o rozwoju dziecka, doskonaleniu jego umiejętności oraz propozycje wspólnego spędzania czasu.

Jesteś rodzicem lub spodziewasz się dziecka? Zapisz się do Strefy Rodzica Smily Play!

Dołącz do nas

Znajdź odpowiednią zabawkę dla swojego dziecka

Więcej zabawy to więcej nauki

Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem jest niezwykle istotne dla jego rozwoju. Maluch potrzebuje nie tylko naszego zainteresowania. Poprzez zabawę z rodzicami rozwija także umiejętności komunikacyjne, uczy się rozpoznawać emocje. Wspólne gry pozwalają na pobudzenie aktywności umysłowej i fizycznej, ale ponad wszystko sprawiają pociechom radość.

Rozwój poznawczy

Rozwój poznawczy dziecka to proces nabywania umiejętności i doskonalenia ich poprzez interakcję z otoczeniem. Zdolności te służą poznawaniu otaczającego świata oraz rządzących nim praw i reguł.

Smily Play EDUKACYJNY STOLICZEK
Smily Play PSZCZÓŁKA ELA
Smily Play INTELIGENCJA 4 W 1
Smily Play KSIĄŻECZKA POLSKO-ANGIELSKA
 • Koncentracja

Koncentracja

Koncentracja to umiejętność skupienia się na jednym obserwowanym przedmiocie bądź jednej wykonywanej czynności. Sprzyja to pogłębieniu spostrzeżeń i trwalszemu przyswojeniu zaobserwowanych prawideł.

 • Percepcja

Percepcja

Percepcja to proces polegający na obserwowaniu otoczenia i zachodzących w nim zjawisk, interpretowaniu ich i organizowaniu, w celu zrozumienia.

 • Pamięć

Pamięć

Pamięcią nazywamy umiejętność rejestrowania i odtwarzania wspomnień – skojarzeń, wrażeń zmysłowych, informacji.

 • Logiczne myślenie

Logiczne myślenie

Logicznym myśleniem określić można zdolność do poprawnego, uporządkowanego rozumowania, jasnego formułowania myśli i ich uzasadniania. Jest to także umiejętność prześledzenia ze zrozumieniem związków przyczynowo-skutkowych, zachodzących pomiędzy obserwowanymi zjawiskami.

 • Rozwój języka

Rozwój języka

Proces rozwoju językowego dziecka polega na przyswajaniu systemu budowania wypowiedzi oraz ich interpretowania. Jest to także stałe poszerzanie zasobu słownictwa.

Rozwój fizyczny

Rozwój fizyczny to szereg przemian, przebiegających w różnym tempie i w różny sposób, których efektem jest ukształtowanie w pełni sprawnego, samodzielnego organizmu.

 • Zmysły

Zmysły

Kształtowanie się zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku – ma ogromny wpływ na postrzeganie świata przez dziecko. Dane zmysłowe, w połączeniu z umiejętnością interpretacji kontekstu, leżą u podstaw rozwoju poznawczego.

 • Motoryka mała

Motoryka mała

Sprawność ruchowa pozwalająca na wykonywanie precyzyjnych czynności za pomocą mięśni dłoni i palców. Istotnym aspektem rozwoju małej motoryki jest także koordynacja pracy rąk.

 • Motoryka duża

Motoryka duża

Dużą motoryką nazywamy ogólną sprawność ruchową dziecka. Ważną jej częścią, oprócz fizycznej zdolności do wykonania określonych ruchów, jest także koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zmysł równowagi.

Smily Play CHODZIK Z PIŁECZKAMI
Smily Play PISTOLET ZE STRZAŁKAMI
Smily Play ZWIERZAKI NACIŚNIJ I JEDŹ
Smily Play KOLEJKA Z MOSTEM

Rozwój społeczny

Proces zdobywania umiejętności pozwalających na współżyciue w grupie ludzkiej nazywamy rozwojem społecznym. W zakres tego zagadnienia wchodzi zdolność do rozpoznawania emocji własnych oraz emocji innych ludzi, świadomość własnej wartości, umiejętność akceptowania innych i nawiązywania z nimi kontaktu.

Smily Play BAMBOLINA BOUTIQUE
Smily Play LALA OLA Bambolina
Smily Play BAMBOLINA LALA RACZKUJĄCA
Smily Play LALA KICHAJĄCA ZOSIA Bambolina
 • Koncentracja

Koncentracja

Rozwój emocjonalny dziecka polega na przyswojeniu umiejętności interpretowania własnych odczuć, uzasadniania ich i panowania nad nimi. Istotna jest także zdolność do rozpoznawania i zrozumienia uczuć innych osób.

 • Relacje w grupie

Relacje w grupie

Ważną częścią rozwoju społecznego jest świadomość przynależności do grupy i wynikająca z niej konieczność nawiązywania relacji werbalnych i niewerbalnych.

 • Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości

Kształtowanie poczucia własnej wartości jest procesem długotrwałym, rozpoczynającym się w dzieciństwie i trwającym przez cały okres dorosłego życia. Akceptacja samego siebie to istotny czynnik, mający wpływ na relacje z innymi ludźmi.