Przejdź do treści

REGULAMIN VOUCHERA

REGULAMIN VOUCHERA SMILY PLAY 

1.  Voucher jest ważny od daty otrzymania.
2.  Voucher jest ważny do 31.12.2018
3.  Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny,
4.  Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu,
5.  Voucher może być realizowany wyłącznie na www.empik.com
6.  Voucher może być wykorzystany wyłącznie na produkty marki marki Smily Play
7.  Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
8.  ANEK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po
jego przekazaniu Nabywcy.
9.  Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość
otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
10.  ANEK Sp. z o.o. ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a)  Upłynął termin ważności Vouchera
b)  Uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze
11.  Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
12.  ANEK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty
ich wprowadzenia przez ANEK Sp. z o.o. , po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
13.  Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem jego
otrzymania.