Szukaj
Pomagamy
Pomagamy
Fundacja Dzieciom

Strefa rodzica

Wszystkie artykuły

Czego uczą dzieci gry zespołowe?

Running happy kids in green field during summer time

Gry zespołowe kojarzą nam się od razu z zabawami w instytucjach zajmujących się wychowaniem dzieci, a tak naprawdę wystarczy wyjść na plac zabaw i od razu można się przekonać, że dzieci same bez niczyjej pomocy bawią się wspólnie w wymyślane przez siebie gry i zabawy.

Taka aktywność doskonale rozwija umiejętności interpersonalne dzieci, poprzez zabawę uczą się współpracy w grupie, przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej czy tak ważnej umiejętności słuchania innych osób. Poza tym interakcje z innymi dziećmi właśnie w postaci zabaw w grupie uczą rywalizacji oraz przydatnej umiejętności przegrywania, której tak trudno nauczyć się będą tylko w domu i grając z rodzicami. Wspólne zabawy pozwalają również rozwijać inteligencję emocjonalną, bo właśnie w grupie maluchy uczą się rozpoznawać emocje innych osób, uczą się empatii oraz tego, że nie każda osoba w tej samej sytuacji zachowuje się tak samo.

Dzięki takim zabawom maluch poszerza również swoją wiedzę odnośnie nowych ról społecznych, ponieważ nie jest już tylko córką czy synkiem, ale w grupie staje się kolega/ koleżanką. Rozwija swoją samodzielność, staje się bardziej śmiały, poprzez budowanie poczucia własnej wartości i przynależności do grupy.

Grupowe zabawy na świeżym powietrzu sprzyjają harmonijnemu fizycznemu rozwojowi dziecka, mobilizują do aktywności fizycznej, dzięki czemu poprawiają koordynację ruchową i sprawność. Sam ruch jest również bardzo rozwijający, ponieważ pomaga w kształtowaniu koncentracji, pamięci, orientacji, spostrzegawczości, refleksu czy nawet wyobraźnię, pogłębiając przy tym wiedzę o otaczającym świecie.